Общи условия

Общи условия за ползване на електронния (интернет) магазин www.botanic.cc

Моля, прочетете внимателно настоящите общите условия преди да поставите тик в прозорчето “Прочетох и приемам общите условия”.

 1. Данни за търговеца.
  1. Сайтът botanic.cc е собственост на „Брандекс България“ ЕООД. „Брандекс България“ ЕООД е търговско дружество регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 130371959, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Кукуш 1. Продуктите (стоките) на „Брандекс България“ ЕООД подлежат на уведомителен режим в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). „Брандекс България“ ЕООД членува в Асоцията на пориозводителите и вносителите на хранителни добавки (АПВХДБ).
  2. Информация за контакт с „Брандекс България“ ЕООД:

телефон: +359 02 82 11500; имейл адрес: [email protected]

 1. „Брандекс България“ ЕООД осъществява електронна търговия чрез своя електронен (интернет) магазин на сайта botanic.cc
 1. Общи положения.
 1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „Брандекс България“ ЕООД, наричано за краткост „търговеца“ и неговите клиенти, наричани също „ползватели“, „получатели“ или „потребители“.
 2. Закупуването на продукти от електронния магазин може да бъде осъществено само след съгласието на ползвателя с настоящите общи условия.
 3. „Брандекс България“ ЕООД запазва правото си по всяко време да променя общите условия. Новите общи условия влизат в сила след публикуването им в сайта botanic.cc, където те са достъпни за ползвателя. По отношение на всеки отделен договор, за ползвателя са в сила общите условия, актуални към момента на извършване на поръчката (сключване на договора за покупко-продажба), освен в случаите, когато новите условия предоставят по-благоприятни права на ползвателите.
 4. Продуктите в електронния магазин се предлагат за лична употреба. „Брандекс България“ ЕООД не носи отговорност за употреба на закупените продукти за други цели.
 5. Πoлзвaтeлят и търговецът ce cъглacявaт, чe вcичĸи изявлeния пoмeждy им във вpъзĸa cъc cĸлючвaнeтo и изпълнeниeтo нa дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa мoгaт дa бъдaт извъpшвaни чpeз eлeĸтpoнни изявлeния пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa eлeĸтpoнния дoĸyмeнт и електронните удостоверителни услуги.
 6. Електронните изявлeния ще се считат за извъpшeни oт лицата, чиито данни се съдържат в самото заявление. В случай, че изявлението е отправено от електронната поща на регистриран ползвател, изявлението ще се счита за извършено от него.
 7. „Брандекс България“ ЕООД не носи отговорност в случай на непрочетени електронни съобщения от страна на ползвателя, включително и в случаите, когато същите са попаднали в различни папки в електронната поща на ползвателя.
 8. Авторски права. Публикуваните и достъпни на сайта botanic.cc изображения – фотографски, видео и други; текстове; графики; картинки; банери; гифове; лого и цялостни дизайнерски визии, са обекти на закрила по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Посочените не може да бъдат възпроизвеждани и копирани в каквато и да е друга медия, сайт или алтернативна електронна или хартиена среда, за каквато и да било цел, без предварително да бъде изискано и получено изричното съгласие от носителя на авторското право. Носител на правата е „Брандекс България“ ЕООД, негови партньори, или други изрично посочени лица. Всяко неупълномощено използване на материалите в сайта на www.botanic.cc ще се счита за нарушение на законите, които защитават авторските права.
 9. Търговецът запазва правото си да се откаже от договора с ползвателя, ако засече злоупотреба или нередност.
 10. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското законодателство.
 1. Регистрация и създаване на профил (акаунт).
 1. Ползвателят има възможността да направи своя регистрация в сайта botanic.cc, като въведе необходимите лични данни.
 2. След регистрацията ползвателят може да пазарува от продуктите в електронния магазин без необходимост от повторно въвеждане на своите данни, като се идентифицира с въвеждане на потребителско име и парола.
 3. Ползвателят е длъжен да поддържа актуални данни, като в случай на изменения, следва да актуализира същите в потребителския си профил.
 4. В случай на промяна в данните, осъществена след извършена поръчка, която е в процес на обработка към момента на актуализацията, ползвателят следва да извести търговеца изрично.
 1. Сключване и изпълнение на договора за покупко-продажба.
 1. Стъпките за сключване на договора за покупко-продажба на продукти (стоки) от електронния магазин между търговеца и ползвателя са следните:
  1. Избор на конкретни продукти в конкретно количество и добавянето им в списъка с продукти за покупка;
  2. Въвеждане на нужните данни в съответните полета или идентифициране чрез вход в потребителски профил (акаунт).
  3. Избор на метод за плащане.
  4. Съгласие с общите условия чрез поставяне на тик в полето “Прочетох и приемам общите условия”.
  5. Потвърждаване и завършване на поръчката с избиране на „Поръчване“.
  6. Плащане стойността на поръчката в случай, че е избран метод за плащане различен от „наложен платеж“.
 2. След завършване на поръчката търговецът изпраща потвърждение на посочения от ползвателя електронен адрес или чрез обаждане на предоставения телефон. След потвърждаване на поръчката, търговецът обработва поръчката в рамките на един ден и я предава на куриер. Куриерът доставя поръчката в рамките на три дена след приключване на обработването на поръчката от търговеца.
 3. Търговецът ще извести незабавно ползвателя в случай, че бъде установено изчерпване на наличност от поръчан продукт. В този случай на ползвателя се предоставя възможност да избере друг продукт, съответстващ като стойност на изчерпания продукт, да изчака до снабдяването с поръчания продукт или да откаже поръчката и да получи заплатената сума обратно.
 4. Ползвателят има правото да се информира за статуса на своята поръчка по всяко време.
 5. След получаване на плащане и достигане на поръчания продукт до ползвателя, в случай на липса на възражения, договорът се счита за изпълнен.
 1. Продукти (стоки) и цени.
 1. Описание на продуктите: Посочените продукти в сайта отговарят на описанието и снимковия материал. Възможно е да съществуват несъответствия в изображенията от цветови характер, както и в детайлите, и размерите, които не се дължат на умишлен опит за заблуда, а са резултат на несъвършенството в процеса на възпроизвеждане.
 2. Цени на продуктите: Посочената цена на всеки един от продуктите в секцията „Продукти“ е крайна цена на продукта, с включен ДДС.
 3. Цените на продуктите не включват доставка.
 4. Обща сума за плащане: Общата сума, която ползвателят трябва да плати, с включена доставка и евентуални отстъпки (промоции), се изписва преди окончателното потвърждаване на поръчката.
 5. Ползвателят дължи заплащането на обявената към момента на завършване на поръчката цена. Евентуални последващи корекции в цената не засягат вече сключен договор за покупко-продажба.
 1. Доставка
 1. Доставката се извършва чрез куриерска служба „Спиди“ АД.
 2. Доставката е на цена 4.20 лева с ДДС и отнема до три работни дни след единия ден, които отнема на търговеца да обработи поръчката и да я предаде на куриер на „Спиди“ АД.
 3. След предаване на стоката (продуктите) на куриер за доставка, „Брандекс България“ ЕООД не носи отговорност за закъснение в доставката, причинено от куриерската служба.
 4. В цената на доставката е включена опцията за преглед на пратката при доставка.
 1. Плащане.
 1. Ползвателят има възможност да избере измежду следните методи за плащане:
  1. Наложен платеж, чрез куриерската служба, при доставяне на продукта на ползвателя.
  2. Плащане чрез създаден профил в ePay.bg, веднага след финализиране на поръчката.
  3. Плащане с кредитна или дебитна карта, чрез услугата „ePay свят“, предоставена от оператора „Ипей“ АД, веднага след финализиране на поръчката.
 2. Ползвателят се съгласява, че търговецът има право да получи авансово плащане по сключените договори за покупко-продажба на стоки от електронния магазин.
 1. Отговорности на търговеца и на ползвателя
 1. Технически проблеми:
  1. „Брандекс България“ ЕООД не носи отговорност при технически проблеми със сайта, които биха довели до липсата на съответствие или функционалност на сайта.
  2. Търговецът не носи отговорност за несъответствия между обявените цени и информацията за продуктите на сайта с тези, които се възпроизвеждат при ползвателя, вследствие на технически проблеми
 2. Неправилно въвеждане на лични данни:
  1. Ползвателят носи отговорност за правилното въвеждане на личните си данни в полетата, определени за тази цел.
  2. Ползватели могат да бъдат и юридически лица. Търговецът не носи отговорност за неправилно осчетоводяване от страна на юридическото лице или при възникнали грешки вследствие на неточно въведени данни от страна на юридическото лице. Юридическото лице следва да коригира зададената информация и да се свърже с търговеца при неправилно въведена информация при поръчка, която е в процес на обработка или е предадена на куриер.
  3. В случай на грешка при подаването на данни (сгрешено име, адрес, лице за контакти и/или телефон, и т.н.), както и в случай на актуализиране на данните на регистриран ползвател в личния му профил, осъществено след направена поръчка, която е в процес на обработка, ползвателят е длъжен да извести изрично търговеца, като може да направи това чрез посочената информация за контакт, а именно: телефон: +359 02 82 11500, електронен адрес: [email protected].
  4. Търговецът не носи отговорност за неточност при доставката при грешно въведени данни в случай, че ползвателят не е известил търговеца за грешката по упоменатия начин своевременно.
 3. Отговорност на регистрираните ползватели.
  1. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват чрез използване на потребителското име и парола.
  2. Търговецът не носи отговорност за злоупотреби с потребителските профили (акаунти) на ползвателите. Ползватели, с чиито профили се злоупотребява, са длъжни да известят търговеца за злоупотребата незабавно след установяването.
 4. Отговорност на търговеца за несъответствия между поръчан и изпратен продукт.
  1. Ползвателят е длъжен да извести незабавно търговеца при установяването на нередности и несъответствия между продукта – предмет на договора за покупко-продажба и реално изпратения продукт. В случай, че ползвателят приеме пратката без възражения, полученият продукт се смята за одобрен, като съответстващ на договора, освен при установяването на скрити недостатъци.
  2. Търговецът се задължава незабавно да замени доставен несъответстващ или негоден продукт, като изпрати коректния продукт на свои разноски.
  3. Не представляват недостатъци на продукта следните характеристики:
   1. Особен вкус, миризма или цвят, доколкото същите не се дължат на разваляне на продукта;
   2. Оставащ срок на годност на продукта, който според обективни критерии е достатъчен за консумацията на цялото количество от конкретния продукт, преди изтичането на срока на годност.
 1. Защита на потребителите и право на отказ от договора.
 1. Отказ преди предаване на пратката на куриер за доставка: Ползвателят има правото да се откаже от направена поръчка без да заплаща цената на доставката, ако осъществи това преди фактическото предаване на пратката на куриер за доставка. В този случай, ползвателят ще получи пълно възстановяване на заплатената от него сума, чрез метода, по който е била заплатена сумата.
 2. Отказ от договора след предаване на пратката на куриер за доставка: Потребителят има право да се откаже от договора и да върне получения продукт в четиринадесетдневен срок след получаването при условие, че не е разопаковал и увреждал целостта на продукта. Потребителят е длъжен да заплати цената за доставката.
 3. Потребителят упражнява правото си на отказ като изпрати изрично изявление до търговеца, на предоставената електронна поща – [email protected]. Изявлението следва да съдържа точно и недвусмислено информация за конкретния договор, от който потребителят се отказва. Упражняването на правата не засяга други договори за покупко-продажба на стоки, сключени между потребителя и търговеца.
 4. След отправено изявление за отказ от договора, потребителят е длъжен да върне стоката, предмет на договора, обратно на търговеца, в рамките на четиринадесетдневен срок след направеното изявление за отказ от договора. Стоката трябва да бъде върната във вида, в който е получена, без нарушена опаковка или цялост.
 5. В случай на упражнено право на отказ от договора, търговецът се задължава да възстанови заплатената сума чрез метода, по който е била заплатена, или чрез различен, изрично посочен от потребителя метод, в четиринадесетдневен срок от отправеното изявление за отказ от договора от страна на потребителя към търговеца. Търговецът има правото да отложи възстановяването на платената сума на потребителя, до получаване на стоката обратно.
 6. В случай, че продуктът, предмет на договора, не бъде изпратен обратно на търговеца в рамките на посочения четиринадесетдневен срок от известяването за отказ от договора, отказът от договора става невалиден и търговецът ще задържи получената сума.
 7. Търговецът не носи отговорност за забавяне при връщането на заплатената от ползвателя сума, ако забавянето се дължи на технически проблеми от страна на доставчика на услугата за заплащане.
 1. Защита на личните данни
 1. „Брандекс България“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. Търговецът гарантира неприкосновеността на подадените от ползвателя лични данни. „Брандекс България“ ЕООД по никакъв начин няма да разкрива, предлага, или разпространява вашите лични данни до трети лица. Разкриването на личните данни на ползвателя е единствено възможно при искане от компетентен държавен орган или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни.
 2. „Брандекс България“ ЕООД запазва правото си да обработва информация и да известява ползвателя за статуса на неговата поръчка, да използва предоставената информация от ползвателя за маркетингови цели и водене на статистика.
 3. Обработката на личните данни ще се извършва с лицензирани софтуери и услуги. Ползвателя има право да изисква от „Брандекс България“ ЕООД сведения за неговите лични данни и начина им на обработка.
 4. Ползвателят има право да изиска от „Брандекс България“ ЕООД да преустанови обработката на личните му данни и да ги заличи от базата за лични данни на „Брандекс България“ ЕООД. „Брандекс България“ ЕООД не носи отговорност при неуспешно заличаване на личните данни, дължащо се на техническа повреда или техническа грешка в системата.
 5. Сайтът botanic.cc използва бисквитки, за да гарантира най-качествено предоставяне на обслужване.