Клинични проучвания | ФорФлекс | ForFlex | Ботаник | Botanic

Клинични проучвания

 Продукти / ФорФлекс | ForFlex / Клинични проучвания

Купи онлайн

19.99 лв.

Глюкозамин

Лечението на болестите на ставите с помощта на Глюкозамина впечатлява с резултатите. Ефектът от приемането на глюкозамин най-добре е сравнен с приемането на нестеродните противъзпалителни препарати, които временно отстраняват болката с цената на редица странични явления върху стомаха и черния дроб, докато глюкозаминът препятства дегенеративните процеси и изгражда ставната тъкан.

Примерно при сравнението с лечение с ибупрофен и глюкозамин:  В първите две седмици състоянието на пациентите се подобрило от ибупрофена, като по-нататъшно подобрение не се e наблюдавало. След четири седмици глюкозаминът е показал своите преимущества: ефектът от него се е оценявал като добър в повече от половината от случаите, докато при ибупрофена той е бил едва 15%.

Сравнителни изследвания са правени и с диклофенак, а резултатите са подобни.

Важно е да се отбележи, че ефектът от приема на глюкозамин се развива постепенно, понякога са нужни седмици.

В изследване след 70 дни прием на глюкозамин (по 1500 mg на ден) при над 1100 пациента ефективността се оценила така: 2/3-отличен ефект, 1/3-добър ефект, като при 95% е установен положителен ефект. След приема се е намалила болката, повишила се е подвижността на ставите.

Отчитайки ролята на глюкозамина в профилактиката и лечението на болестите на ставите, в идеалния случай приемът на глюкозамин трябва да е всекидневен или да се извършва на продължителни интервали. Лечебният ефект от приемането на глюкозамин може да се съхрани в продължение на 6 – 12 седмици. Необходимо е да се прецени и спазва също и необходимата дневна доза глюкозамин. В повечето изследвания най-добри резултати са постигнати с дози от 1500 mg дневно.

Босвелия

В продължение на 90 дни специалисти са изследвали чрез двойно сляпо рандомизирано проучване активността и въздействието върху артрита на екстракта от Босвелия серата. Установява се, че още на петия ден при пациентите, получавали дози от екстракта, болките са започнали да намаляват, като тази тенденция се е запазила през целия тримесечен период.

Джинджифил

Изследвания показват, че компонентите на джинджифила се явяват агонисти на валиноидните рецептори. Това обяснява известния аналгетичен ефект на джинджифила при ревматологични и възпалителни състояния.

Проведено е изследване, при което 29 човека на възраст между 42 и 85 години с поставена диагноза „коленен артрит“ получават на ден по 250 mg стандартизиран екстракт от джинджифил или плацебо в рамките на 12 седмици. Резултатите показват, че у всички пациенти, приели екстракта, има значително подобрение: намаляване на болката и повишаване на подвижността. Изводите сочат, че билката има отличаващо антибактериален и аналгетичен ефект.

Друго сравнително проучване доказва,  че джинджифилът има сходно на ибупрофена действие. В периода между април и октомври 2002 г. 120 пациенти с остеоартрит са разделени в 3 групи по 40. На едната група е даден стандартизиран екстракт от джинджифил, на другата ибупрофен, а на третата – плацебо:

image003

Фиг.2 Ефектът от джинджифил, ибупрофен и плацебо върху интензивността на болката при движение

Групите преди третирането са със сходни показатели. Има особена разлика между групата с екстракта от джинджифил и групата с плацебо, и също така между групата с плацебо и ибупрофена след третирането, но няма значително различие между групите с ибупрофена и джинджифила.

В резултат на изследването изводите са, че екстрактът от джинджифил може да бъде използван като алтернатива на класическото третиране на болните от остеоартрит. То дава сходни резултати на тези от класическия метод на лечението с ибупрофен.