Клинични проучвания - ЗинСеД | ZinSeD | Botanic

Клинични проучвания

 Продукти / ЗинСеД | ZinSeD / Клинични проучвания

Купи онлайн

14.10 лв.

Безплатна доставка при поръчка над 40 лв. 🚚

Цинк

Цинкът участва в множество аспекти на имунната система, от бариерата на кожата до регулирането на лимфоцитите. Той е от решаващо значение за нормалното развитие и функцията на клетките, отговорни за неспецифичния имунитет като неутрофили и естествени клетки убийци (NK-клетки).1 Цинкът предотвратява някои функции на Т-лимфоцитите и активира производството на цитокини и В-лимфоцити.

Цинкът  функционира и като антиоксидант и стабилизира мембраните.  Той има роля и за предотвратяване на увреждания, причинени от свободните радикали по време на възпалителни процеси.2

Дефицитът на цинк може да има забележими ефекти върху почти всички компоненти на имунната система. Дейността на макрофагите, основни клетки в много имунологични функции, енеблагоприятно повлияна от недостига на цинк, което може да наруши производството на цитокините и фагоцитозата. Tези ефекти могат да бъдат функционално значими и това се доказва от повишената чувствителност при животни с изразен цинков дефицит към редица бактериални, вирусни и паразитни предизвикателства.      Епидемиологичните данни подкрепят  твърдението, че дефицитът на цинк е основен фактор, лежащ в основата на имунната дисфункция и при хората. 3

Съвременни проучвания доказват, че различните форми на цинк имат различна степен на биологична полезност. Цинковият хелатен бисглицинат се отличава с особено висока усвояемост и отлична бионаличност. 4

В сравнително проучване 5 са изследвани различни цинкови комплекси за бионаличност при хора. На 12 жени са дадени четири цинкови форми (оксид, пиколинат, глюконат и бисглицинат) Резултатите категорично заключават, че цинковият бисглицинат показва най-добро усвояване и най-висока бионаличност. 

Цинкът в ЗинСеД е именно в оптималната хелатна бисглицинатна форма. 

Селен

Селенът е основен клетъчен протектор – важен елемент от антиоксидантната защита. Катализира активността на глутатион пероксидазата  – ензим, обезвреждащ свободни радикали. Селенът предпазва от увреждане на черния дроб, засегнат от инфекции.

Лабораторни изследвания 6 с мишки, които са заразени с РНК вирус (такъв вирус е и COVID-19), доказват, че вирусът претърпява повишени мутационни изменения  в геномната РНК, в резултат на селенов дефицит. Дефицитът на селен променя имунните отговори към тази вирусна инфекция. В групата със заразени мишки, на която не е даден селен, показва утежнено възпаление на белите дробове, сравнено с групата мишки, на която този микроелемент е осигурен. Това предполага, че дефицитът на селен може да доведе до повишаване на възпалителния процес, вероятно поради по-високи нива на оксидативен стрес.

Категорично се счита, че недостигът на селен понижава имунитета. Освен това, в организма, лишен от този защитен микроелемент, се натрупват тежки метали като олово, кадмий, живак. 

Селенът в ЗинСеД, набавен от натурален източник, е в органична L-selenomethionine – форма, която се характеризира с отлична усвояемост. 

Витамин D

Витамин D играе ключова роля за дейността на имунната система. На повърхността на всички бели кръвни клетки (В клетки, Т клетки и антиген-представящи клетки или APC) има рецептори за витамин D. Тези имунологични клетки са способни да синтезират активния му метаболит, позволяващ по-добрата комуникация и съответно по-добрия имунен отговор. Недостигът на витамин D е свързан с понижен имунитет и неадекватна реакция към инфекции. 7

През 2009 г. Националният институт по здравеопазване предупреждава, че ниските нива на витамин D са свързани с чести настинки и грип. 8 През 2017 г. голям анализ на клинични проучвания показва, че приемът на витамин D намалява шансовете за развитие на респираторни инфекции с приблизително 42% . 9

Освен ролята му към имунния отговор, витамин D има и ключово значение за усвояването на калция от организма. 

Витамин D3 в ЗинСеД е от неалергогенен растителен източник във форма, която има пълноценна активност в организма. 

Витамин С

Витамин С допринася за имунната защита, като поддържа различни клетъчни функции както на вродената, така и на придобитата имунна система.  Засилва клетъчната и секреторната защита срещу инфекциозни агенти и мутирали клетки, стрес и др. Витамин С се натрупва във фагоцитнитеклетки и може да засили хемотаксиса, фагоцитозата, генерирането на реактивни кислородни видове и в резултат обезвреждането на бактерии, вируси и други патогени. Доказано е още, че витамин Сзасилва диференциацията и пролиферацията на В- и Т-клетки. 

Витамин С е силен антиоксидант. Той е ензимен кофактор – необходим за протичането на нормалните метаболитни процеси в организма. Увеличава усояването на желязото. Важен е за образуването на колаген и възстановяване на съединителната тъкан.  Витамин С подпомага функцията на епителната бариера срещу патогени и насърчава почистващата антиоксидантнаактивност на кожата, като по този начин потенциално предпазва от оксидативен стрес. Той е необходим и за апоптозата, и за елиминирането на изразходваните неутрофили от местата на инфекция, като по този начин намалява некрозата и потенциалното увреждане на тъканите.

Дефицитът на витамин С води до нарушен имунитет и по-висока податливост към инфекции. От своя страна, инфекциите влияят в значителна степен негативно върху нивата на витамин С поради активните възпаления и метаболитните изисквания. 10

Витамин С в ЗинСеД е в щадящата стомаха форма калциев аскорбат. 

ЗинСеД | ZinSeD

ЗинСеД е висококачествена лесноусвоима формула за имунната система. Поддържа защитните сили на организма. Допринася за производството на енергия и намаляване чувството на отпадналост и умора. 

Използвана литература

  1. Shankar AHPrasad ASAm J Clin Nutr.  Zinc and immune function: the biological basis of altered resistance to infection, 1998
  2. Prasad Ananda S Zinc in Human Health: Effect of Zinc on Immune Cells Mol Med. 2008 May-Jun; 14(5-6): 353–357.Published online 2008 Apr 3.
  3. Carl L. Keen, Zinc deficiency and immune function, Department of Nutrition, University of California at Davis, Davis, California 95616 M. Eric Gershwin Division of Rheumatology, Allergy, and Clinical Immunology, TB 192, University of California at Davis, Davis, California 95616
  4. Gandia P1, Bour D, Maurette JM, Donazzolo Y, Duchène P, Béjot M, Houin G. A bioavailability study comparing two oral formulations containing zinc (Zn bis-glycinate vs. Zn gluconate) after a single administration to twelve healthy female volunteers, 2007 Jul
  5. Robert A DiSilvestro  and  Melinda Swan, Comparison of Four Commercially Available Zinc Supplements for Performance in a Zinc Tolerance Test Published Online, Mar 2008
  6. Peter R. Hoffmann and Marla J. Berry, The influence of selenium on immune responses2013
  7. Aranow C, Vitamin D and the immune system. Investig Med. 2011 Aug;
  8. National Institutes of Health. Low Vitamin D Levels Associated with Colds and Flu.  Published March 9, 2009. Accessed September 14, 2019
  9. Martineau AR, Jolliffe DA, Hooper RL, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant BMJ. 2017
  10. Carr AC, Maggini S, Vitamin C and Immune Function, 2017 Nov

Споделете страницата чрез: