Спасените дървета са въздухът, който дишаме!

Всеки се радва на зеленината на дърветата или търси тяхната прохлада. Но истината е, че дърветата не са само красива, зелена хармония.Те са един от най-големите източници на кислород, т.е. те осигуряват въздуха, нужен ни да съществуваме. Цялото количество свободен кислород на планетата се произвежда от зелените растения на Сушата и Световния океан, отделящи кислород при фотосинтеза.Основна причина за съществуването на живот на Земята е, че нашата планета е единственото място, където съществуват растения, които чрез фотосинтеза осигуряват жизнено-необходимия кислород. Едно дърво само за сезон може да даде кислорода, нуженна 10 човека за една година.

Дърветата смекчават климата, пречистват въздуха, запазват и подобряват водата.Една от основните причине за глобалното затопляне е именно изсичането на хиляди акри гори. Охлаждащият ефект на едно дръвче се равнява на десет климатика, работещи по 20 часа на ден.

Дърветата филтрират и пречистват въздуха, който дишаме като отстраняват от него прахта и други вредни частици. Листата поемат въглеродния двуокис от въздуха, за да образуват въглехидрати, нужни им за структурата и функционирането на растението. В този процес, листата абсорбират и други замърсители на въздуха като озон, въглероден моноксид, серен двуокис. И отделят кислород!

Дърветата осигуряват по-добро качеството на водата – намаляват оттичащите води и ерозията на почвата, съответно често ни спасяват от наводнения.

Все повече птици и животни са застрашени заради масовото изсичане на горите. Залесяването на нови територии или на сечища, особено в близост до съществуващи гори, дава място за живот на много диви животни.

Производството на 9 000 листа хартия води до унищожаването на едно дърво.

Известно е, че 1 тон рециклирана хартия спасява 13-15 дървета, т.е. образно казано, можем всеки месец да спасяваме любимия си парк.

Всеки има собствен избор и поведение в света, но съществуват отговорности, които са общи и които засягат бъдещето, такива, от които не можеш да избягаш, да неглижираш, да оставиш за утре…

 

 

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин и ще получите 10% отстъпка при първата си поръчка. Можете да го направите чрез бутон “Запиши ме” в по-долната част на сайта ✉️

Скорошни постове

Меню