Контакти

За информация

Дистрибутор за България:
Брандекс България ЕООД
София 1309 ул. Кукуш 1
Тел.: (02) 82 11 500
Факс: (02) 82 11 501
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]

Нашият адрес