Памет

Съществува разнообразие от видове памет, започвайки с елементарни и неасоциативни видове памет като свикване с даден навик и стигайки до най-сложните форми на асоциативна памет, включително епизодична памет и семантична памет. 

Важна концепция в областта на паметта е, че всеки вид памет има свои оперативни характеристики и мозъчни пътища. 

Различните видове спомени са вплетени в различни механизми на обработка и съответните им невронни вериги. 

Паметта е сложен процес, който се състои от няколко етапа: кодирането- приемането на външна информация в системата на паметта; запазването на съхранената кодирана информация; достъпването до тази информация.

Памет

Мозъкът приема информация в кодиран вид

Когато получим осезаема информация от околната среда, мозъкът ни я обозначава със съответна категория. Той организира информацията, свързвайки я със сходна предишна информация и свързвайки нови концепции със стари концепции. 

В случая, под “кодиране” се има предвид лесен автоматичен процес. 

Например, ако някой ни попита какво сме правили вчера вечерта, то мозъкът пресмята детайлите от въпроса като време, място, значение на думите. Тези процеси най-често се извършват без голяма степен на осъзнатост. Същият би бил примерът, ако някой ни попита какво сме яли на закуска. 

От друга страна, ученето е труден процес, който изисква голямо усилие, за да се запомни новият материал. Същото важи за добиването на нови умения като шофирането, защото първо на мозъка му е нужно време да закодира новата информация като запалване на автомобила, сигнали при завои, подаване на газ и останалите правила за шофиране. Когато научи всички тези действия, мозъкът се освобождава да кодира нова информация по време на усвоеното умение. 

Значително по-лесно е за мозъка да помни информация, когато тя е смислена и последователна. 

Има три начина за кодиране на информация

Семантично кодиране 

Кодиране на думи, според техния смисъл, се нарича семантично кодиране. Това се илюстрира за пръв път от Уилям Боусфилд чрез експеримент, в който кара участниците да запомнят 60 думи, които са разпределени в 4 категории. Участниците не знаят за съществуването на категориите, тъй като думите са им представени в случаен ред. При възпроизвеждането им след запомняне те автоматично ги групират. Това доказва теорията, че мозъкът автоматично е внимавал върху значението, когато ги е учил. 

Визуално кодиране 

Визуалното кодиране е запаметяването на картини, а акустичното кодиране – на звуци (тези примери се отнасят за запомняне на думи).

Пример за механизма на визуалната памет е експеримент, при който се изброяват различни думи като “куче, носталгия, кола, инстинкт, костенурка”. Ако човек трябва да ги запомни и възпроизведе, то е много по-лесно да запомни думите “куче, кола, костенурка”, тъй като може да си ги представи. Тези думи се кодират както визуално, така и семантично – следователно, те създават по-силен спомен. 

Акустично кодиране 

Акустичното кодиране е доста полезно за помнене на информация при деца. Например – научаването на английската азбука чрез песничка е ефективен метод. Задаването на ритъм и навързването на думи може да се използва и за помнене на цифри, а в някои езици и култури и за научаването на месеци. 

По този начин се запомня смисъла на думата и фонетичното й звучене, което отново улеснява мозъка при запаметяването. 

Въпреки лесното запомняне на лесни думи и концепции с акустично и фонетично звучене, семантичното запомняне на думите е по-ефективно от тях. Това се дължи на факта, че изисква по-усърдна работа на мозъка и следователно се изгражда по-силна връзка с думата. 

Съхранение на памет 

Веднъж щом информацията е кодирана, то е нужен метод да се запази. Мозъкът взима кодираната инфромация и трябва да я запамети. 

За да се съхрани даден спомен, той трябва да премине през три стадия: сензорна памет, краткосрочна памет и дългосрочна памет. 

Този модел е предложен от Ричард Аткинсон и Ричард Шифрин, които вярват, че човекът обработва информацията като компютър. 

Има и други модели, които задълбочават отделенията на паметта, като твърдят, че краткосрочната памет е сегментирана на визуални, аудио и др. отделения. 

Сензорна памет

В модела на Аткинсън-Шифрин информацията от околната среда се обработва първо в сензорната памет: съхранение на кратки сензорни събития като гледки, звуци и вкусове. Това е много кратко съхранение – до няколко секунди. 

Постоянно сме бомбардирани със сензорна информация. Тъй като не можем да я запаметим цялата, а и голяма част от нея е без значение за живота ни, то мозъкът ни изхвърля голяма част от нея. Ако той счете някой сензорен стимул за важен, то той го прехвърля в краткосрочната памет. 

неврони

Краткосрочна памет

Краткосрочната памет е система за временно съхранение на сензорната памет. Понякога се нарича работна памет. Краткосрочната памет понякога взима информация от сензорната памет и я свързва с нещо от дългосрочната памет. Краткосрочната памет трае около 20 секунди. 

Според проучване на Джорд Милър върху капацитета на този вид памет, повечето хора могат да помнят 7 неща плюс или минус 2 (тоест- някои 5, а други 9).

Краткосрочната памет е междинен стадий на обработка на дадена информация. 

Това може да се разглежда като текстови документ на компютър, който трябва да преценим дали да запазим или изтрием. По време на този процес се преценява дали информацията е важна, както и колко информация може да се съхрани, за да се вземе решение дали да бъде запазен даден спомен. 

Дългосрочна памет 

Дългосрочната памет е продължителното съхранение на информация. За разлика от краткосрочната памет, този вид памет няма срок на изтичане. Тоест, можем да съхранява спомени от минути, часове, дори години назад. 

Аналогично на компютър, дългосрочната памет е еквивалента на информацията, която е качена на хард диска. 

Тази информация може да бъде достъпна по желание по всяко време (поне в по-голяма част от времето). Не всички спомени са лесни за възпроизвеждане. Например – името на близък или карането на колело са спомени, които могат да бъдат повикани без усилие, но името на даден ресторант може да е по-трудно. В такава ситуация, ако ресторантът е бил кръстен на известна личност, може значително да помогне и улесни процеса. 

Видове дългосрочна памет

Дългосрочната памет е разделена на два вида: експлицитна и имплицитна. Разграничението е важно, тъй като възрастта на човек или различните видове мозъчна травма могат да навредят на едната, но да оставят другата непокътната. 

Експлицитната памет се състои от спомени, които съзнателно се опитваме да запомним, например – учене по даден предмет. Експлицитната памет включва семантична памет (знание и концепции) и епизодична памет (преживяни събития).

Имплицитната памет включва процедурна памет (умения) и неща, научени чрез емоционална връзка. 

Процедурна памет

Процедурната памет е вид имплицитна памет, която запаметява действия, например – плуването. Първоначално човек трябва да отдели време, за да се научи да плува, като внимава върху дишането, движението на крайниците си и т.н. Веднъж, когато се научи, той няма как да забрави, дори да не е плувал от години. 

Експлицитна памет

Експлицитната памет има две части – семантична и епизодична. Семантичната означава да има връзка с езика и знанието за него, например – значението на думата “интуитивно”. В семантичната част на паметта се съхранява знание за думите, концепциите и т.н. 

Епизодичната памет е информация за събития, които човек лично е преживял. Тази концепция е предложена за пръв път преди около 40 години от Тулвинг.

Теорията е преминала редица корекции и модификации от първоначалния си вид. Все пак за епизодична памет се счита споменът от дадена случка като място, действие и емоция или “какво, къде и кога” елементите на дадено събитие. Този вид памет включва и визуални образи, чувства и други аспекти на спомен от събитие. 

Възпроизвеждане на спомени

Взимането на информация от паметта и придвижването й в осъзнатостта е възпроизвеждане на спомен. Във връзка с компютърната аналогия, това е еквивалент на намиране на файл и отварянето му. 

Способността да се възпроизвежда информация от дългосрочната памет е жизненоважно за нормалната функция на човек. 

Има три начина за възпроизвеждане на информация: спомняне, разпознаване и научаване наново. 

За да се илюстрират с примери тези видове за възпроизвеждане, може да се използва аналог на училищна обстановка. По време на изпит, за въпросите с отворен отговор, човек ще използва спомняне. Това е най-честият вид за възпроизвеждане, които асоциираме с концепцията за възпроизвеждане на спомен. На въпросите от изпита в тестови формат, ще сравним опциите A, B, C, D. Виждаме елемент, който ни подсказва отговора и успяваме да го разпознаем като част от спомен. В този модел участва елемент на сравнение. 

Третият вид за възпроизвеждане на информация означава именно научаване наново. Ако се използва аналогията за училището, човек учи испански в гимназията, но след това не го практикува и го забравя. Години по-късно заради работа в чужбина, се записва на курс по испански, като с радост осъзнава, че повторното учене е в пъти по-лесно от първоначалното. 

Услужлива ли е паметта Ви по време на стрес?

Има моменти, когато мисълта и паметта трябва да са особено услужливи – например по време на сесия, на изпит, на интервю за работа. 

В такива ситуации на напрежение стресът оказва влияние – може да причини главоболие, раздразнителност, отслабване на паметта, високо кръвно налягане, нервни потрепвания. Организмът реагира с редица физиологични промени – включително засилено отделяне на адреналин, повишаване на кръвното налягане, ускоряване на пулса и напрягане на мускулите. Този комплекс от физически промени се нарича реакция „бий се или бягай“ и има за цел да подготви човек за непосредствена опасност.

Днес, в повечето случаи, стресът не се дължи на физическа заплаха, но въпреки това организмът реагира, сякаш тя е именно такава. Затова никак не е странно, че в моменти на стрес се забравят знания, които при нормална ситуация биха били безпогрешно възпроизведени и използвани.

Можете да се доверите на Bland, който влияе благоприятно в състояние на стрес. Благодарение на екстрактите от маточина, лавандула и ашваганда, Bland успокоява организма и го предпазва от стреса. Научете повече: https://botanic.cc/products/bland/ 

Нормално ли е забравянето?

Съвсем нормално е да се забравят факти от рода на: къде сме сложили ключовете за колата, как се казваше лекарството за запек или коя беше рождената дата на някоя братовчедка. Забравянето е напълно естествен процес. 

Изследователи в Университета във Вирджиния твърдят, че тези малки пропуски в паметта по никакъв начин не са свързани с когнитивните способоности и не са повод за притеснение. Ако сме забравили къде сме сложили ключовете за колата, не е притеснително. Притеснително става тогава, когато забравим дали имаме кола. Тогава е добре да потърсим лекарска помощ.

Напредване на възрастта

Паметта е способност, която всички притежаваме и рядко се замисляме за нея, до момента, в който усетим, че я губим. Пропуските в паметта са неприятни, сами по себе си, но по-лошо е безпокойството, което ги съпровожда. Може би най-големият страх е този от болестта на Алцхаймер – прогресивно заболяване, започващо най-често в средната възраст. То се проявява отначало чрез нищожни дефекти в паметта и поведението. Макар че това нарушение е често срещано при по-възрастните хора, важно е да се разбере, че повечето „дупки в паметта” нямат нищо общо с болестта на Алцхаймер, както и с така наречената „старческа деменция”. Напълно естествено е човек да забравя някои неща във всяка възраст. 

Така или иначе, паметта започва да отслабва още в 20-те години. Счита се, че на всяко десетилетие тя отслабва с около 2%. 

ГинкоВин + Центела подобрява значително кръвообращението, включително паметта и способностите за учене. Можете да научите повече: https://botanic.cc/products/ginkovin-centella/ 

Причини за проблеми с паметта 

Една от причините, поради която много хора страдат от загуба на памет, е недостатъчният прием на необходимите за мозъка хранителни вещества, особено на витамините от група В, магнезий, Омега 3 мастни киселини, фосфолипиди и някои аминокиселини. Друга причина е нарушеният кръвопоток към мозъка. Животът зависи от кръвта. Тя буквално храни и снабдява всяка клетка в тялото. Ако кръвообращението по някаква причина е нарушено, съответно намалява и количеството на богата на хранителни вещества кръв, която преминава през кръвно-мозъчната бариера.

Можете да се погрижие за кръвообращението си с:

ГинкоВин: https://botanic.cc/products/ginkovin/ 

ГинкоВин + Центела: https://botanic.cc/products/ginkovin-centella/ 

Редица други фактори имат влияние върху влошаването на паметта. Един от най-съществените е образуването на свободни радикали, което ако не се коригира, може да увреди значително паметта.

Можете да предпазите организма си с антиоксидантната каскада в ДиабеФор Протект: https://botanic.cc/products/diabefor-protect/ 

Алкохолиците и пристрастените към наркотици често страдат от загуба на памет. Алергии, кандидоза, стрес, тиреоидни нарушения и бедна мозъчна циркулация могат да дадат своя принос. Хипогликемията (ниско ниво на кръвната захар) също може да изиграе роля в празнотите в паметта, тъй като за нормалните си функции мозъкът се нуждае от определени нива на глюкоза в кръвта.

Съвети за подобряване на паметта

Упражнения за пакет

220 доброволци на възраст от 60 до 90 години взели участие в експеримент, свързан със запазването на паметта и мозъчната активност. Хората били разделени на две групи. В първата в продължение на няколко месеца по 15 часа седмично се обучавали на нещо ново, вследствие на което при тях участвала работната и дългосрочната памет. Членовете на втората група се занимавали с обичайните си задачи. В края на изследването учените установили, че при представителите на първата група е имало значително подобрение на паметта и когнитивните способности.

Учените твърдят, че има различни начини, с които можем да „тренираме“ паметта си и да я поддържаме в добра форма – решаване на логически задачи, кръстословици, извършване на разнообразни дейности, учене на нови езици и много други. Един от най-добрите методи за трениране на мозъка е четенето. То развива паметта и въображението. По време на четене се създават множество асоциативни връзки в мозъка, които развиват непрестанно неговата дейност. По този начин се запазва бързината и трезвеността на мисълта, която ни служи вярно до края на живота. 

За разлика от четенето, гледането на филм, ни дава  образ, който се възприема наготово и не кара мозъка да работи толкова. 

Ежедневният стремеж към придобиване на нови знания и умения е приятел на паметта.

Природни средства

От векове лечителите са били наясно с подобряващата кондицията Гинко Билоба, а съвременните изследвания непрекъснато доказват, че билката наистина е ефективна за повишаване на мозъчната ефективност и кръвоснобдяването. Доказано е, че подобрява вниманието, паметта и когнитивните функции, включително работната памет, абстрактната памет и скоростта на обработка на информацията.

Една от основните функции на Гинко Билобата е подобряване на течимостта на кръвта и снабдяването с кислород и хранителни вещества на клетките на активно работещите органи (мозък, сърце, ретина и др.) Така Гинко билоба подпомага мозъчната функция и правилното оросяване, което избистря ума и повишава концентрацията! Доказано е, че подобрява вниманието, паметта и когнитивните функции, включително работната памет, абстрактната памет и скоростта на обработка.

Една от най-успешните комбинации на Гинко Билобата е тази с екстракта от гроздово семе. Пронтоцианидите в гроздовото семе предпазват организма от свободните радикали и заздравяват стените на кръвоносните съдове. Те са едни от най-мощните природни антиоксиданти – 20 пъти по-силни от Витамин С. Екстрактите се допълват взаимно, което засилва благотворното им действие за укрепване на кръвоносните съдове, високото кръвно и студените крайници, освен това подобрява паметта и концентрацията.

ГинкоВин + Центела съдържа фармакологичен екстракт от гинкбо билоба в комбинация с висококачествени екстракти от гроздово семе и центела. Можете да научите повече: https://botanic.cc/products/ginkovin-centella/ 

Според проучване на Колумбийския университет флавоноидите в какаото помагат да се избегне отслабването на паметта и стимулират кръвообращението.

Какаото е силен антиоксидант. Горчивите зърна съдържат полифеноли. Флавоноидите повишават устойчивостта на капилярите, стимулират сърдечната дейност, имат диуретично, противовъзпалително и антибактериално действие. Допълнително тези полезни вещества влияят на обмяната на йода и калция в организма, които са важни елементи за правилната функция на тялото.

Можете да си набавите антиоксиданти и чрез мощната антиоскидантна каскада в ДиабеФор Протект. Научете повече: https://botanic.cc/products/diabefor-protect/ 

Заключение

Паметта е сложен процес, от който зависи способността за извършване на ежедневни задачи и цялостно оцеляване на човека. 

Има различни видове памет, като всяка от тях си има собствена специфика за запаметяване, начин за припомняне и съответни центрове на мозъка и невронни връзки, които осъществяват тези процеси. 

Процесът за запомняне включва кодиране на даден спомен, приет от околната среда, минаването му през краткосрочна, а после в дългосрочна памет. 

Човек е изложен на всякакъв вид стимули от околната среда, като записва съвсем малка част от тях в сензорната си памет (тя е изключителна кратка). Ако някой спомен от сензорната памет изглежда важен, то той преминава в краткосрочната памет. 

В краткосрочната памет споменът се запазва за по-дълго време, като там мозъкът решава дали да запази този спомен в дългосрочната памет. Когато се запази в този вид памет, даден спомен може да бъде извикан безпроблемно (в по-голяма част от времето) и няма срок за забравяне. 

Освен тези базови разделения на паметта, има и по-детайлни като семантична, епизодична, процедурна и т.н. Всеки вид памет има специфична функция, като някоя помни смисъл, друга преживявания, трета – извършването на механични действия, като различни дялове поддържат съхраняването и повикването на различни процеси и функции, които позволяват нормалното функциониране на човек. 

Спомените могат да се формират по различен начин, като има създаване на визуални, фонетични, семантични връзки и т.н. Всеки от тези методи има различна сила за създаване на спомен. 

Стресови ситуации, напредване на възрастта, вредни навици и други опасни за организма влияния могат да нарушат способността на човек да формира и възпроизвежда спомени. 

За да запази паметта си, е препоръчително човек да се придържа към здравословния начин на живот, включващ движение и правилно хранене, както и да поддържа ума си зает с учене на нова информация и решаване на проблеми. 

Полезни продукти

За да се неутрализира вредното влияние от стреса, можете да се доверите на Bland: https://botanic.cc/products/bland/ 

За добра памет и кръвообращение, можете да се доверите на GinkgoVin: https://botanic.cc/products/ginkovin/ 

За подобряване на паметта и способността за възприятие и учене, можете да се доверите на GinkgoVin + Centella: https://botanic.cc/products/ginkovin-centella/ 

GinkgoVin+Centella

За забавяне на процесите на стареене чрез силна антиоксидантна защита, можете да се доверите на DiabeFor Protect: https://botanic.cc/products/diabefor-protect/ 

Харесайте страницата Botanic във Facebook, за да следите за нашите последни статии, мотивиращи цитати и промоционални активностти

 

Абонирай се за нашия онлайн бюлетин и ще получиш 10% отстъпка при първата си поръчка. Натисни бутона “Запиши ме” по-долу! ✉️

Скорошни постове