КОД: ПРОФИЛАКТИКА!

превенция

Пътят на медицината

Вековните медицинските традиции, със своите силни и слаби страни, успяват да поддържат предишните цивилизации. Особено силни са те по отношение на общото предпазване на организма, с изключения като предпазването от инфекции. При лечението се справят с променлив успех. Съвременната конвенционална медицина тръгва напред със силните си страни – епидемиологичната превенция, овладяване на редица остри и тежки заболявания, усъвършенстване на оперативната техника. Успехите обаче отново се оказват частични и често – нетрайни. Тесните специализации засенчват отношението към организма като към единно цяло. Хората започват прекалено да разчитат на външни намеси и подценяват индивидуалния начин на живот като основен стълб на профилактиката. За сметка на ограничаването на някои болести, други започват да растат – едва ли не в геометрична прогресия…

Към човешките слабости явно спада и забравянето на стари истини под влияние на новите тенденции. Но нищо всъщност не пречи силните страни на двете да се съчетаят! И този процес вече тече. Неговата важност обаче налага да бъде ускоряван. Всеки от нас може да допринесе за това – най-напред, като състави и следва собствена профилактична програма и според възможностите си – като поощри за същото и другите.

 

Грам предпазване струва повече от килограм лечение“!

Ако разгледаме образно двете концепции за здравето – като басейн (когато е пълен и чист, всяка негова част е такава) и като верига (която не е по-здрава от най-слабата си част) – то и двете са верни и много важни! Първата повече съответства на интегралните/холистични възгледи и практики, с които все повече се занимават и лекари. Втората е предимно конвенционална и разчита на сериозни локални намеси – но също така се признава и от адекватните природолечители, като единствен избор при редица спешни, тежки и специфични случаи. Съчетаването на тези подходи може да осигури още в близко бъдеще рязко намаляване на заболеваемостта от почти всички патологии, но е необходимо и активно участие на самия човек в лечението и с особен акцент – в предпазването. „Грам предпазване струва повече от килограм лечение“!

 

Здравето зависи от нашето ежедневие

Регулирането на начина на живот следва да има основна роля при комплексната превенция на заболяванията. Тук спадат: ритъм на труд и почивка, хранителен и питеен режим, ползване на природните фактори като слънце, въздух, вода, лековити растения и минерали,профилактични прегледи, както и често подценяванитегрижи за ума и душата.

Екологичното равновесие също е важно и макар че личният принос за него изглежда незначителен – „капка по капка – вир, вир по вир – язовир!“ Процесът на възстановяване на екосистемите, а от там – и на нормалния състав на храните ще бъде естествено дълъг. На първо време е важно компенсирането на някои дефицити чрез, както и включване на диворастящите билки (които са възможно най-екологични) не само като възстановителни, но и като профилактични опции, индивидуално съобразени. Билките и добавките следва да се ползват именно в този обоснован контекст, а не да се въздигат в ранг на панацеи.

 

Здравословният начин на живот е възможен

Много витамини и минерали все още е възможно да бъдат доставени чрез храната, въпреки обедняващите почви, съответно при тях ползването на добавки не е толкова важно. И обратно, при микрохранителни съставки като магнезий, цинк, селен, хром, витамините С, Е и В12 – ситуацията е доста тревожна. Паралелно с подобряването на храненето, препоръчително е да се вземат и добавки. Хиляди прецизно проведени изследвания показват, че са най-ефективни именно за превенция.

Комбинирането в един природен продукт на концентрирани билкови екстракти с витамини и минерали (най-добре и те да са с растителен произход) се очертава като оптимална стратегия в днешно време. Например, продуктът „Диабефор протект“ съчетава билките центела, леспедеза и гроздово семе със субстанциите от натурален произход хром, селен и витамин Е. Както отдавна е ясно, предпазването от многобройните усложнения на диабета е трудна задача. Тя следва да се решава навреме, и то чрез комплексно повлияване на различните органи и системи – точно това цели да постигне споменатият продукт. Подобна е работещата идея и при съчетанията в „Лейди хармония“, „Простарен“, „Цегет плюс“, „Детоксифайв“ и др.

 

Заключение

Известните от древността и съвременни методи и средства могат да бъдат още по-ефективни, ако се прилагат навреме и в грамотно съставен комплекс. Грижата за здравето трябва да се базира както на препоръки от специалисти, така и на собственото активно участие в регулирането на тази свръхгениална система – човешкия организъм!

Статията е изготвена за сайта на Ботаник от д-р Димитър Пашкулев.

Абонирайте се за нашия онлайн бюлетин и ще получите 10% отстъпка при първата си поръчка. Можете да го направите чрез бутон “Запиши ме” в по-долната част на сайта ✉️

Скорошни постове